Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.brandsmaofficesupport.com) zijn onderstaande
gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Brandsma Office Support streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld,
staat Brandsma Office Support niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de
informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden
beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Brandsma Office Support aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet
zonder meer een relatie tussen Brandsma Office Support en de gebruiker van de website
ontstaan.

E-mail
Brandsma Office Support garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden
ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Brandsma Office Support te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Brandsma Office Support heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Brandsma Office Support aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Brandsma Office Support zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Brandsma Office Support daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.


Etten-Leur, 1 november 2020